Chemická regenerace vrtů

V případech, kdy se jedná o tzv. „tvrdé sedimenty“ a samotná mechanická regenerace by nebyla dostatečně účinná (toto je známo již z výsledků vstupní televizní prohlídky), provádí se po mechanické regeneraci dále regenerace chemická.


V tomto případě se po odkalení dna vrtu čistící nářadí včetně tyčí z vrtu odstraní a do vrtu se aplikuje minimálně (5% silně) kyselý roztok (např. Carela Bio Plus Forte), který se nechá ve vrtu působit 24 hodin. Po uplynutí aplikačního klidu se vrt opět mechanicky regeneruje jako před aplikací chemie.


Před aplikací chemického roztoku je nutné změřit hodnotu pH. Po sekundární mechanické regeneraci se do vrtu spustí ponorné čerpadlo se kterým vrt dočistí. Čerpání z vrtu probíhá tak dlouho, dokud pH nenastoupá nad původní hodnotu, jaká byla před aplikací chemie. Tak je ověřeno, že je vrt zbaven zbytků kyseliny.
Po dočerpání na čistou vodu a demontáži ponorného čerpadla je nutno provést následnou kamerovou prohlídku, která slouží jako důkaz o účinnosti regenerace.


Doba regenerace vrtu, včetně odkalení činí podle jeho hloubky cca 3 – 5 dní. Po tuto dobu nelze vrt využívat k jímání podzemní vody.

TvS-centrum - vrty a studny

Máte zájem o naše služby? Jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 731 502 677.
další kontakty

Vodovody a kanalizace

Naše firma také poskytuje komplexní služby v oboru vodovody a kanalizace. Prohlédněte si nabídku služeb na tvs-centrum.cz nebo volejte na tel. 604 232 562.
Rychlý kontakt

K objednávce našich služeb prosím použijte rozšířený objednávkový formulář.
Odesílání...