Technické parametry vrtů

Hydrogeologické vrty

Technické parametry:

 • hloubka: až 200 m
 • výstroj: PVC, PEHD s atestem na pitnou vodu, ocel, AC ocel
 • vrtaný průměr: 112 mm až 450 mm
 • vystrojený průměr: 110 mm až 250 mm v soudržných a nesoudržných horninách, 110 mm až 160 mm ve skalních horninách
 • obsyp mezikruží: praný říční kačírek
 • jílování mezikruží: granulovaný bentonit TSB
 • způsob hloubení: na jádro (talířový vrták, jádrovnice) na sucho, za použití vzduchového nebo vodního výplachu, na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka), za použití vzduchového nebo vodního výplachu

Inženýrsko-geologické jádrové vrty

 • zjištění základových poměrů - liniové stavby (pozemní komunikace, dráhy, ...), rodinné domy a jiné objekty, vodohospodářské stavby
 • skládky komunálních odpadů
 • posouzení stability svahů
 • ložiskový průzkum

Technické parametry:

 • hloubka: až 150 m
 • vrtaný průměr: 112 mm až 220 mm
 • odběr vzorků: porušených, neporušených, technologických a podzemní vody
 • způsob hloubení: jádrově jádrovnicí opatřenou TK korunkou. Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hodnot přirozené vlhkosti zastižených zemin, není při vrtání použito výplachového média

Účely vrtů

 • průzkumné
 • monitorovací
 • sanační

(HSgeo, 2008)

 

TvS-centrum - vrty a studny

Máte zájem o naše služby? Jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 731 502 677.
další kontakty

Vodovody a kanalizace

Naše firma také poskytuje komplexní služby v oboru vodovody a kanalizace. Prohlédněte si nabídku služeb na tvs-centrum.cz nebo volejte na tel. 604 232 562.
Rychlý kontakt

K objednávce našich služeb prosím použijte rozšířený objednávkový formulář.
Odesílání...